Продају се парцеле у пословној зони „Скеле“ у Броду

У пословној зони Скеле која се налази уз магистрални пут Брод-Оџак нуди се грађевинско земљиште заинтересованим инвеститорима.
Како се наводи на сајту Инвест Српска површина зоне износи 11 хектара, а инфраструктура је доведена до границе: вода DN 160 мм, канализација DN 800 мм, струја 0,4 kV и 10 kV, телефон и интернет, асфалт магистрални пут Брод-Оџак, макадамска цеста унутар зоне.
Општина Брод је власник земљишта поред магистралног пута Брод-Оџак а продаја земљишта се врши у циљу стварања нових радних мјеста, тј. у циљу отварања нових производно-услужних капацитета.
Ријеч је о гринфилд инвестицијама а почетна цијена земљишта је 25,5 KM/m2.

У циљу подстицања инвестиција на подручју општине, општинска управа Брод даје попуст на цијену земљишта у односу на број радних мјеста које ће обезбиједити инвеститор. За конкретно земљиште које је само 800 метара од границе са Европском унијом, максимални кумулативни попуст који инвеститор може остварити при куповини земљишта је 80% вриједности почетне цијене, тј. земљиште може да купи по цијени од 5,1 KM/m2.

Инвеститор би требао да обезбиједи сљедеће:
– Бизнис план на период од наредних 5 година у којем ће бити наведено како ће и зашто користити купљено земљиште,
– Да положи гаранције за обављање производно-услужне дјелатности и број радника који намјерава да запосли у погону,

– Да прихвати сувласнички однос са Општином Брод до тренутка испуњења уговорених обавеза.

Детаљи понуде и додатне информације се могу добити у Општини Брод.

Извор: ba.ekapija.com