Продаја неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана туристичког комплекса Зеленгора

Општина Калиновик објавила је Оглас о продаји неизграђеног грађевинског земљишта путем
усмјеног јавног надметања – лицитације у оквиру „Регулационог плана туристичког комплекса
Зеленгора“.
Оглас је отворен до 30.08.2021. године, а продаја неизграђеног грађевинског земљишта реализоват ће се 31.08.2021. године путем усменог јавног надметања – лицитације, а учествовати могу сва физичка и правна лица која у складу са законом могу бити носиоци права на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Хервеговини.
На земљишту је предвиђена изградња викенд кућа и објеката пратећег садржаја за туризам.

Више о огласу ОВДЈЕ.