Прилика плус: Након обуке посао добило осам жена заваривача

У оквиру програма Прилика плус који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа уз подршку Швајцарске владе, у Центру за стручно образовање одраслих у Српцу обучено је 12 жена заваривача за потребе бањалучког предузећа „Елас метаексперт“. Осам кандидаткиња је успјешно завршило обуку и запослено у овом предузећу.
Влaсник прeдузeћa планира знaчajнo прoширивaти свoje прoизвoднe кaпaцитeтe, па ће у наредном периоду бити обучено још неколико група кандидата којима ће бити обезбијеђен посао.