Привредници учили о заштити прехрамбених производа

Републичка  агенција за развој малих и средњих предузећа, у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине и Агенцијом за развој малих и средњих предузећа општине Љубиње, одржала је 30.11.2017 године у општини Љубиње семинар под називом „Значај заштите хране као права интелектуалне својине“. Семинар је одржан у оквиру пројекта  Европска мрежа предузетништва Републике Српске.
У првом дијелу семинара пружене су основне информације о значају ознака квалитета хране и могућностима брендирања хране из Републике Српске на регионалном и тржишту Европске Уније.
Други дио презентације је био фокусиран на обуку пословних субјеката о процедурама заштите прехрамбених производа у Републици Српској и Босни и Херцеговини, са циљем подизања квалитета хране и конкурентности на тржишту ЦЕФТАи ЕУ.
Пословни субјекти и остале институције са подручја Херцеговине су показали интересовање за механизам заштите који је усаглашен са европским стандардима и представља значајан развојни потенцијал, посебно за одређене категорије прехрамбених производа по којима је ова регија позната.
Представници пословних субјеката су били у прилици да се кроз дискусију додатно информишу и о другим питањима из ове области.