Презентација Пројекта стварања кластера на Јадранско-дунавском подручју

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа презентовали су данас у Бањој Луци, представницима кластера и кластерских иницијатива из Републике Српске, представницима ресорних министарстава и Привредне коморе РС,  Пројекат стварања кластера на Јадранско-дунавском подручју (ADC – Adriatic Danubian Clustering).

Представници кластера и институција упознати су са основним циљевима пројекта, пројектним активностима и очекиваним резултатима од имплементације пројекта. Разговарано је о формирању секторских радних група, моделу њиховог учешћа у раду транснационалних сектора и моделу укључивања у дигитални пословни екосистем и маркетинг територије.

Основни циљ пројекта је да се успоставе ефикасне транснационалне мреже између производних кластера четири економска сектора: производња хране, модерно становање, логистика и мехатроника који су идентификовани као сектори од стратешког значаја за земље учеснице у пројекту. Од ова четири сектора, у Републици Српској два су идентификована као стратешка, а то су производња хране и модерно становање.

У пројекту учествује девет земаља региона: Италија, Мађарска, Румунија, Бугарска и Словенија као чланице Европске уније и БиХ, Србија, Црна Гора и Хрватска које нису чланице ЕУ.  Финансира се из средстава Европске уније – Транснационалног програма за Југоисточну Европу (South East Europe space programme 2007/2013)