Презентација „Законске могућности за запошљавање особа са инвалидитетом у РС“

11.05.2009. године у хотелу Београд – пословни центар Александрија у Источном Сарајеву у организацији Mercy Corps-а и Центра за развој и подршку – CRP одржана је презентација „Законске могућности за запошљавање особа са инвалидитетом у РС.

Презентација је организована у оквиру пројекта „Подршка социо-економској реинтеграцијип реживјелих жртава мина кроз отварање радних мјеста у заједницама са значајним степеном мањинског повратка” који финансира Европска унија и суфинансира Министарство рада и социјалне политике Федерације БиХ, Федерални завод за запошљавање, Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске, микрокредитна организација Партнер и Hypo Alpe Adria Bank БиХ. Имплементатор пројекта је међународна организација Mercy Corps Scotland, а сарадници на пројекту су Мрежа преживјелих од мина – LSN БиХ, Савез удружења – удруга избјеглица, расељених лица и повратника у БиХ, Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске и удружење Центар за Развој и Подршку – CRP из Тузле.

Овом приликом су презентоване активности пројекта и законске могућности, мјере подстицаја и бенефиције које послодавци могу користити приликом запошљавања особа са инвалидитетом, а произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида у Републици Српској, и проводе се кроз Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске.

Скупу је присуствовало више десетина гостију из свих сегмената друштвеног живота: представници јавних институција, представници привредних субјеката, те представници невладиног сектора. Према ријечима организатора ово је била најпосјећенија презентација у цијелом Источном дијелу Републике Српске и од ове презентације се очекује значајније укључивање свих наведених категорија у рјешевање проблема запошљавања особа са инвалидитетом.

Републичка агенција је учествовала у свим досадашњим презентацијама које су организоване кроз пројекат и подржала њихово организовање кроз анимирање послодаваца и других заинтересованих страна да се активније укључе у процес подршке запошљавању особа са инвалидитетом.