Предузећа спремна да пруже подршку у реализацији ученичке праксе

Истраживање које је реализовано у оквиру пројекта „COTON показало је да је више од половине анкетираних предузећа са подручја Приједора спремно да сарађују са средњим школама у процесу реализације ученичке праксе. Од 152 анкетирана предузећа, њих 86 потврдило је спремност да учествује у овом процесу. 
Истраживање је спроведно током протеклих пет мјесеци и представља прву фазу пројекта „COTON који се реализује у оквиру активности програма Прилика плус који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предзећа, а подржава Влада Швајцарске.  Координатор пројекта је Агенција за економски развој Града Приједора, “ПРЕДА-ПД” која је и провела истраживање.  
– У наставку пројекта ствараћемо предуслове како би се практична настава одвијала у предузећима с циљем да ученици који прођу практичну наставу у школама и предузећима буду комплетани радници с којима ће послодавац бити задовољан – речено је приликом јучерашње презентације резултата истраживања. 
Координатор у програму Прилика плус Момир Ширко је навео да мора постојати боља сарадња између школа и привреде, као и спремност привреде да учествује у креирању наставних планова и програма и уписних политика. 
– Крајњи исход рада учесника данашње фокус групе ја закључак да су привредници, школе и Град Приједор спремни да, уз техничку подршку агенције ПРЕДА-ПД, припреме и поднесу приједлог пројекта о обављању практичне наставе на радном мјесту за занимања која је привреда идентификовала као недостајућа – навео је Ширко. 
Циљ пројекта „COTON је да подигне свијест и интерес, те створи услове за функционисање система провођења праксе на радном мјесту што ће довести до боље обучене радне снаге у складу са потребама тржишта рада у изабраним привредним гранама на подручију Републике Српске и Унско-санског кантона.