Solar group – Кластер обновљивих извора

 Карађорђева 2, Бања Лука
 
 
 
Karađorđeva 2, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina