Кластер информационих технологија Бања Лука

  Цара Лазара 42, Бања Лука
 +387 65 831 131
 info@itklasterbanjaluka.com
 http://www.itklasterbanjaluka.com

ИТ кластер Бања Лука је удружење од 17 ИТ компанија из Бање Луке које формалним спајањем желе да повећају капацитет, конкурентност и квалитет рада чланица на глобалном ИТ тржишту.

Осим предузећа, кластер окупља и ИТ развојне тимове, невладине организације, истраживачке институције и институције предузетничке инфраструктуре са сврхом давања доприноса друштвено-економском развоју Републике Српске и  БиХ.

Кластер ће својим дјеловањем омогућити сарадњу ИТ предузећа  и развојних тимова ради квалитетнијег наступа на тржишту, кроз заједничко планирање, координацију и развој ресурса свих чланица кластера.

Осим увезивања међу чланицама, циљ кластера је да омући повезивање са иностраним партнерима и лакши приступ потенцијалним тржиштима, као и приступ информацијама о развојним трендовима.

У ширем друштвеном контексту, кроз сарадњу са институцијама и другим актерима, кластер ради на стварању повољног пословног окружења  и  усклађивању понуде радне снаге са потребама ИТ индустрије.

Cara Lazara 42, Banja Luka 78000, Bosnia and Herzegovina