Развојно-предузетнички центар (РПЦ) Таревци Модрича

 Таревци, Центар бр. 2
 00387 53 820 515, 00387 53 820-513
 pitcentar.nbr@gmail.com
 http://www.nbrudruzenje.org/

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) у Таревцима, општина Модрича, у свом саставу има пословни инкубатор који располаже са 1.760 м2 пословног простора у 3 објекта.

Клијентима нуди услугу најма пословног простора (са пратећом инфраструктуром: паркинг, складишни простор, сале за састанке, канцеларијски простор са канцеларијском опремом, wи-фи интернет, итд.) са субвенционираном закупнином за производне и услужне дјелатности, без временског ограничења трајања периода најма.

Центар нуди и друге услуге као што су повезивање са рачуноводственим и правним сервисима, административно-техничке услуге, подршка приступу изворима финансирања и кредитно-гарнцијским схемама, пренос знања и технологије, помоћ МСП при пословном планирању и развоју, истраживање тржишта, промоција и пословно повезивање, едукација у функцији развоја пословних вјештина, пословна и савјетодавна подршка при ИСО и другом цертификовању…..

Зашто?

Уколико желите дати допринос генерисању нових пословних субјеката са изгледним шансама за убрзани развој, укључујући и димензију социјалног предузетништва, примјену нових производних програма и технологија са додатном вриједношћу у производњи, уз развој иновативности производа, процеса, организације, маркетинга, примјене ИТ и дигитализације искористите могућност инкубирања бизниса у РПЦ-у и ПИ-у.

Шта ћете добити?

Олакшан приступ пословним просторима под повољним условима

Створене услове за одрживост МСП, а тиме и социјалну и економску одрживост

Сатисфакцију да сте дали свој допринос смањењу броја МСП која пропадају, побољшавајући конкурентност МСП,

Сатисфакцију да сте дали свој допринос интернационализацији пословања МСП у РПЦ/ПИ-у

Садржај понуде?

Могућност кориштења радног простора (производног и канцеларијског) и субвенционирање мјесечне закупнине под флексибилним условима, гратис кориштење простора у првих 6 мјесеци пословања старт-уп предузећа, стварање услова за проширење у веће или мање јединице унутар инкубатора, по потреби;

Пружање пословно-савјетодавне подршке у спектру од планирања пословних подухвата, савјета у вези маркетинга, рачуноводственух услуга (у фази прединкубирања и инкубирања) итд.;

Обезбјеђење подршке кроз кориштење заједничких просторија: сале за састанке, тоалета, опреме;

Обезбјеђење осталих потреба чланова кроз усељење фирми које се баве производњом и услужном дјелатности;

Обезбјеђење заједничких комуналних услуга ( одвоз смећа, вода и сл.);

Обезбјеђење подршке пословном повезивању, пословном умрежавању, приступа изворима финансирања (грант, фондови владе, банке…)

Тренутно у понуди

244м2производног простора (за 1 или 2 пословна субјекта у овисности о потребама);

Одвојена канцеларија;

2 улаза и истоварно-утоварана рампа;

Засебан санитарни чвор;

Фиксна телефонска и интернет веза;

Засебан паркинг.

Услови кориштења

 

Гарантовано 5 година кориштења;

Првих 6 мјесеци бесплатног кориштења простора (осим режијских трошкова);

Цијена кориштења простора је 3,20КМ по м2.