Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича

 Добојска бб
 +387 53 816 233; +387 66 960 698
 pzekoplod@gmail.com
 http://www.raomd.org/jabucik.html

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.

Смјештен је на излазу из града у објектима који имају три зграде, удаљен од административног центра града око 1400 метара. Као грађевински уређен и комунално опремљен простор, омогућава заједничко кориштење простора, комуналних, административних, финансијских, техничких и других услуга, те на тај начин ствара могућност за ниже трошкове пословања својим корисницима.

Инфраструктуру центра чини:

– 2 канцеларије

– Брза интернет конекција и остала ИТ и комуникациона технологија потребна за рад

– Сала за састанке и едукације

– Канцеларијски намјештај и опрема

– Паркинг

– Сталне услуге савјетовања и подршке пословању и осигурању контаката потребних за пословање инкубираних предузећа.

– Зграда намјењана производњи и преради воћа и поврћа са адекватном хладњачом и сушаром за воће

– Складишни простор

 

Услови кориштења простора у инкубатору су базирани на цијени закупнине од 2,00 КМ/м2:

 

Прва година: ……………………………..0,00 КМ/м2

Првих 6 мјесеци друге године: …..50% закупнине

Других 6 мјесеци друге године:…..50% закупнине

Првих 6 мјесеци треће године:…….75% закупнине

Других 6 мјесеци треће године:….100% закупнине

Макро локацијски аспект смјештаја инкубатора на подручју општине Модрича, која повезује више општина у околини а тиме и пољопривредне произвођаче који су главни корисници овог центра.

 

Микролокацијски аспект Пословно-предузетнички центар „Јабучик“ изузетно је повољан и огледа се кроз:

 

Малу удаљеност од центра града (цца 1400м) обезбијеђену скоро праволинијском саобраћајницом.

Повољан простор за  складиштење и прераду пољопривредних сировина.

Паркинг простор за довољно возила.