Удружење дрвопрерађивача

 Мркоњић Град
 +387 50 214 257, fax: +387 50 214 257
 dam@teol.net
 

Кластер је специјализован за примарну и финалну обраду дрвета: прерада и производи од дрвета и плуте, целулоза, папир и производи од папира.

Предузећа углавном испоручују на страно тржиште: Србија, Хрватска, Македонија и Италија.

Mrkonjić Grad, Bosnia and Herzegovina