Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале

 Алексе Шантића 3
 057 226 651
 spi.efpale@gmail.com
 

Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале послује од марта 2019. године у склопу Економског факутета. Отворен је за подршку свим заинтересовним лицима која развијају пословне идеје. За полазнике инкубатора обезбјеђује почетну обуку, те бесплатно на располагање даје  канцеларијски простор у оквиру Факултета и сноси режијске трошкове до двије године, а наставни кадар обезјеђује потребан менторинг.

КОНТАКТ ОСОБЕ: Оља Радојковић, мр; Јелена Марјановић, МА; др Дамјан Даниловић.