Предузетнички инкубатор Приједор

 Паланчиште б.б., Приједор
 +387 52 241 600
 boris.srdic@preda.rs.ba
 http://piprijedor.com

Град Приједор је традиционално индустријска средина која је свој економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије. Инкубатор се налази у насељу Паланчиште, на простору бивше касарне, два километра од града, на путу Приједор – Козарска Дубица.

Инкубатор је основала Општина Приједор, а имплементацију пројекта урадила Агенција за економски развој општине Приједор ПРЕДА-ПД. Основни концепт инкубатора је да новоосноване производне фирме бораве у простору инкубатора до пет година. Након истека наведеног периода, предвиђа се прелазак ових фирми у индустријске зоне и улазак нових фирми у инкубатор.

Предузетнички инкубатор посједује око 1360 метара квадратних простора. Осам простора у оквиру инкубатора намијењено је за производне дјелатности, 35 просторија је канцеларијског типа и намијењено је за инкубирање компанија, а двије канцеларије користи сам инкубатор.
У плану је проширење понуде за око 1000 метара квадратних простора за седам нових производних капацитета. Сав простор је у 100 одсто власништву Града Приједора.

Услови кориштења простора су:

  • Почетна цијена закупа простора је 2,50 КМ/m2.
  • Сваке године цијена закупа се повећава за 0,50 КМ/m2.
  • Сви настали трошкови (струја, вода, комуналије) иду на терет корисника простора.

Процедура:

Подносилац захтјева уз захтјев за улазак у инкубатор прилаже бизнис план који описује дјелатност, органзацију, производ, тржиште, те план прихода и расхода у једногодишњем периоду.

Посебна комисија, коју је формирао градоначелник, разматра пословни план према јасно дефинисаним критеријумима и доставља приједлог градоначелнику о прихватању, или одбијању достављеног бизнис плана. На основу приједлога комисије, градоначелник доноси одлуку о прихватању или одбијању захтјева за улазак у инкубатор.

Prijedor, Bosnia and Herzegovina