Пословна зона Подбрдо

 Трг краља Петра I Карађорђевића 1, Мркоњић Град
  +387 50 220 921
 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba
 http://www.mrkonjic-grad.rs.ba

Основни подаци о општини

Површина: 685 km2

Број становника: 18136

Број запослених: 3842

Број МСП: 107

Број занатско-предузетничких радњи: 328

Број лица која активно траже запослење: 1888

Стање инфраструктуре до зоне

Стање инфраструктуре у зони

Власништво садашњих расположивих површина зоне: 100% Општина

Цијена земљишта у случају продаје парцеле:
3.3 KM/m2

18.5 ha – Укупна површина

4.8 ha – Расположива површина

Општина Мркоњић Град је смјештена у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, у Републици Српској. Од административног центра Града Бања Лука, Мркоњић Град је удаљен 52 км.  Привредни развој општине базира се на развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и пољопривреде.  Повољан географски положај, природни ресурси и људски потенцијал, пружају солидне претпоставке свима који желе улагати у Мркоњић Граду.

Пословна зона „Подбрдо“ је смјештена у насељу Подбрдо, удаљено од Мркоњић Града 6 km, непосредно уз магистрални пут М-5 односно (Јајце – Мркоњић Град – Бихаћ – Хрватска – ЕУ) и пресјеца га магистрални пут М-15 (Мркоњић Град (Рогољи) – Гламоч – Сплит). Према просторном плану Републике Српске, аутопут Градишка – Купрес пролази непосредно уз „Пословну зону Подбрдо“ што ову већ атрактивну локацију чини још занимљивијом за будуће инвеститоре.

Назив:  Пословна зона Подбрдо
Власништво: Општина Мркоњић Град
Површина: 18 hа
Број парцела:    18
Површина парцела:   од 3.000 до 6.000 m²
Продано  парцела:     9
Слободне парцеле:     9
Начин продаје: лицитација
Цијена парцела до 5.000 м²:     4 КМ/ m²
Цијена парцела преко  5.000 м²:    3,3 КМ/ m²
Намјена зоне: Индустријско-производна дјелатност-претежни дио

Општина Мркоњић Град ће потенцијалим инвеститорима у Пословну зону „Побрдо“  обезбиједити:
– Квалитетно снабдијевање пословне зоне електричном енергијом и водом
– Одвод отпадних вода
– Телекомуникацијску и транспортну инфраструктуру
– Одлагање чврстог отпада
– Претварање пољопривредног у грађевинско земљиште
– Право на умањење понуђене цијене за парцеле од 10-30% (зависно од планираног броја запослених радника)
– Поврат уплаћених накнада за погодност земљишта и ренту у износу од 50% до 80% (у зависности од планираног броја запослених радника)

Инвестициони сажетак

Trg Kralja Petra I Karađorđevića, Mrkonjić Grad, Bosnia and Herzegovina