„Дрво кластер Бања Лука“

 Ул. Српских бранилаца 197 А, Бања Лука
 +387 51 371 280
 info@drvoklaster.org
 http://drvoklaster.org

Дрво кластер је удружење произвођача намјештаја које има за циљ да повезивањем, едукацијом, размјеном информација унаприједи пословање предузећа која се баве производњом намјештаја.

Дјелатност Удружења:

 • организовање у гроздове предузећа за производњу намјештаја и координација у процесу производње намјештаја
 • залагање за рационално газдовање шумским ресурсима
 • рад на дизању свијести о потреби очувања и заштите шума и воде, животне средине
 • заједничко финансирање истраживачких и развојних послова
 • оснивање штедно-гарантног фонда
 • успостављање пословне сарадње са системом образовања ради израде заједничких планова за школовање мајсторског, техничарског и вискообразованог кадра у складу са потребама произвођача намјештаја
 • ангажовање организација младих у пројектима пошумљавања и очувања животне средине
 • репрезентовање и заступање чланова у односима са званичним институцијама РС/БиХ и пословним и струковним удружењима
 • пружање стручне помоћ члановима у вези са:
  – дизајнирањем, пројектовањем и планирањем производње нових производа и програмских цјелина,
  – усвајањем нових технологија у производњи намјештаја у функцији рационалне потрошње дрвета и заштите животне средине,
  – испуњавањем услова у погледу стандардизације у производњи намјештаја у циљу изградње повјерења потрошача у производ, као битног предуслова за успјешну производњу и дугорочну егзистенцију самих произвођача намјештаја,
  – логистиком у снабдјевању базним сировинама и репроматеријалима са еко особинама,
  – истраживањем нових тржишта, подстицањем узајамне сарадње међу произвођачима намјештаја ради очувања стварне вриједности производа од букве као нашег бренда,
  – логистиком у дистрибуцији намјештаја са крајњим циљем стварања Уније салона намјештаја произведеног од претежно домаћег материјала,
  – приступом домаћим изворима финансијских средстава дионичарског карактера,
  – приступом изворима финансијских средстава подстицајног карактера
Put srpskih branilaca 197a, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina