Бизнис инкубациони центар БИЦ Приједор

 Пословни центар Приједор, Алеја Козарског одреда бб, Приједор
 +387 052241 600
 startup@prijedorhub.com
 https://www.prijedorhub.com/

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој и примјену иновација и нових технологија.

Програм инкубације намјењен је субјектима који имају за циљ:

 • Развој постојећег или новог производа заснованог на иновацијама и знању,
 • Запошљавање нових радника,
 • Развој услуга које доприносе реализацији стратешких циљева Града Приједора

 

КОРИСНИЦИ

Основни циљ давања на кориштење простора пословног инкубатора је помоћ почетницима у првим годинама њиховог пословања те стварање услова за развој креативне индустрије и њену интеграцију у локалне, регионалне и глобалне ланце вриједности. Креативна индустрија обухвата израду софтвера, програмирање, оглашавање, архитектуру, занате, дизајн, графички дизајн, филм & видео, дигиталне медије те пројектовање.

ПРОСТОР И УСЛУГЕ

Радно вријеме БИЦ-а је 07.30-17.00х од понедељка до петка. Кориштење простора и услуга БИЦ-а је могуће и изван радног времена уз претходно писмено обавјештење и сагласност Агенције „ПРЕДА-ПД“.

У оквиру БИЦ-а, корисницима су на располагању:

 • канцеларијски простор који је опремљен неопходном са основном техничком инфраструктуром (електричне инсталације, телекомуникациони прикључци) и намјештајем,
 • сала за састанке, коју ће користити корисници простора у сврху умрежавања и размјене идеја,
 • сала за едукације,
 • простор за копирање,
 • кафетерија,
 • санитарни чвор

Основна услуга Бизнис инкубационог центра је изнајмљивање основно опремљеног канцеларијског простора, уз могућности кориштења:

 • заједничких просторија (сала за састанке, сала за едукације, простор за копирање, кафетерија и санитарни чвор),
 • расположиве опреме,
 • савјетодавне и техничке подршке Агенције „ПРЕДА-ПД“.

Додатно, Бизнис инкубациони центар ће пружати и услугу регистрације пословног субјекта на адреси Бизнис инкубационог центра уз ограничену употребу заједничких просторија.

ЦИЈЕНА ЗАКУПА ПРОСТОРА

КатегоријаВеличина простораI годII годIII годIV годV год
Категорија I18,2349,2257,4265,6273,8382,03
Категорија II18,2365,62882,03598,442114,849131,256
Категорија I1330,45635,53240,60845,68450,76
Категорија II1340,60850,7660,91271,06481,216
Категорија III18,23164,07
Категорија III11,28101,52

 

Цијене закупа су исказане у КМ. У цијену закупа, урачунати су сви режијски трошкови (струја, вода, интернет).

Категорија I– Привредна друштва или физичка лица чија је дјелатност у оснивању а који ће пословати у сектору креативне индустрије

Категорија II– Привредна друштва или физичка лица која већ послују у сектору креативне индустрије

Категорија III– Остали субјекти, неформалне групе или појединци, ангажовани на пројектима или активностима од интереса за развој града Приједора

 

Услови кориштења простора у инкубатору су дефинисани правилником који је доступан на линку

http://www.prijedorhub.com/bic/