Предузетници добили услугу пословног савјетовања

Менторинг у оквиру Програма подршке предузетницима са потешкоћама у пословању настављен је данас пружањем услуге пословног савјетовања за још четири учесника програма. Циљ менторинга је да се помогне предузетницима који учествују у Програму да превазиђу потешкоће у пословању.
Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању Развојна агенција Републике Српске организује у оквиру пројекта ,»Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање «друге шансе»  предузетницима у Дунавској регији»- DanubeChance2.0, који суфинансира Европска унија из фондова ERDF, IPA и ENI у оквиру Дунавског транснационалног програма. Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији предузетништва «друге шансе».