Представљене могућности успостављања акцелерацијских програма у РС

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су на другом састанку партнера у пројекту ACCELERATOR који је одржан 22. и 23. јуна 2017. године у Грацу, Аустрија. Домаћин састанка био је FH Joanneum Универзитет примјењених наука из Граца који је такође партнер у овом пројекту.
На састанку су представљени први резултати свеобухватних извјештаја сачињених на основу регионалних анализа стратешког оквира и анализа понуде и потражње са посебним освртом на услуге акцелерације.
Том приликом су представљени и примјери акцелерацијских програма у земљама учесницама у пројекту, те разговарано о наредним активностима у пројекту.
Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа представили су примјере пословне подршке коју пружају пословни инкубатори у Републици Српској, као и могућности за успостављање акцелерацијских програма као новог вида подршке иновативним почетницима у бизнису.
Пројекат ACCELERATOR, односно „Развој акцелератора за обезбјеђење болјег приступа финансирању за иновативна МСП“, суфинансиран од стране Европске уније кроз Интеррег Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF и IPA фондова, окуплја 15 партнера из  9 земалја. Носилац пројекта је Szechenui фонд ризичног капитала из Мађарске, а укупна вриједност пројекта износи 1.966.163,42 ЕУР и реализоваће се од 1.1.2017. до 30.6.2019. године. Републичка агенција за развој МСП је једини партнер из БиХ.