Представници Агенције учествовали у радионици „Увод у развој јавних политика“

Представници Агенције учествовали су у радионици о теми “Увод у развој јавних политика: 12 корака које препоручuje СИГМА програм ОЕЦД и ЕУ“, која је одржана 15. и 16. априла 2010. године на Влашићу. Радионица је одржана у оквиру пројекта “Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања у Босни и Херцеговини” којег имплементира УНДП БиХ у сарадњи с ресорним министарствима на нивоу Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације БиХ.
Основни циљ програма је да пружи подршку формирању и успјешном функционисању система стратешког планирања и развоја јавних политика на БиХ и ентитетским нивоима.
Компонента развоја јавних политика има за циљ подршку партнерским министарствима у дефинисању нових иницијатива у области јавних политика. На радионици су представљени аналитички поступци у припреми јавних политика и кораци у развоју и провођењу јавних политика које препоручује СИГМА програм ОЕЦД и ЕУ. Радионички рад био је фокусиран на планирање израде приједлога једне политике, а учесници ће у наредним фазама у сарадњи са менторима радити на разради конкретних тема унутар својих ресора.