Представници Агенције учествовали на састанку партнера у оквиру АДЦ пројекта у Букурешту

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су, 3. и 4. јуна у Букурешту, на састанку партнера у пројекту „Јадранско-Дунавски кластер“ (АДЦ) који се финансира из средстава Програма Југоисточне Европе.
На састанку су презентовани резултати анализе контекста земаља учесница у пројекту с циљем идентификације четири стратешка привредна сектора за успостављање транснационалних кластера. У наредном периоду слиједи израда СВОТ анализа.
Пројекат води регија Венето из Италије, а Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа једини је партнер у име Босне и Херцеговине.
У пројекту учествује 13 партнера из девет земаља: Бугарске, Мађарске, Италије, Румуније, Словеније,  Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије.
Очекиван крајњи резултат пројекта је успостављање јадранско-дунавске успјешне и повезане мреже (кластера), као средства за промоцију секторских ланаца вриједности (проширени међународни кластери) који раде у стварном регионалном производном систему Југоисточне Европе.