Представници Агенције учествовали на тематској радионици у Будимпешти

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су на тематској радионици на тему „Подстицање предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији“ која је одржана 18. и 19. јуна у Будимпешти, Мађарска, у оквиру пројекта „DanubeChance2.0“.
Радионицу је организовала IFKA из Будимпеште која је водећи партнер у овом пројекту.
Током радионице представљени су пројекти који се односе на пружање „друге шансе“ предузетницима у Европи те одржани панели о идентификовању стратешке визије и циљева за Стратегију предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији и едукативним програмима за подршку поновним почетницима у пословању и превенцију почетника у пословању од неуспјеха.

У раду панела о идентификовању стратешке визије и циљева за Стратегију предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији учествовала је и Милка Латинчић, начелница Одјељења за развој МСП и предузетништва из Министарству привреде и предузетништва Републике Српске као члан политичког савјетодавног одбора у пројекту из Републике Српске/Босне и Херцеговине.
Том приликом Милка Латинчић је представила искуства Републике Српске у пружању овог вида подршке предузетницима у Републици Српској.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа један је од 17 партнера у пројекту „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 и једини партнер из БиХ. Провођење пројекта почело је у јулу 2018. године и активности ће бити реализоване до јуна 2021. године.
Пројекат је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програм 2014-2010. Циљ пројекта је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији, а самим тим и у Републици Српској.