Представници Агенције на Бизнис форуму у Брчком

У организацији Владе Брчко Дистрикта БиХ, Економског факултета Брчко Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) и Удружења рачуновођа, форензичара и ревизора Брчко Дистрикта БиХ јуче је почео Други бизнис форум Брчко дистрикта БиХ. Форуму присуствују и представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа.

Форум, чији је овогодишњи мото „Становништво као фактор привредног развоја“, омогућава нову пословну мрежу свима који желе да равију свој посао и пронађу нове партнере. 

Рад форума организован је кроз три панел дискусије посвећене различитим темама. На првом панелу расправља се на тему „Пословни амбијент, инвестиције, иновације, кооперација и предузетништво“. Други је посвећен теми „Становништво, деомографске мегапромјене и развој друштва“, а трећи je “Тржиште рада, образовање и утицај на привредни развој”.

За сутра су планирани сусрети инвеститора.