Први јавни позив за грант средства из Challenge фонда

Уколико сте предузетни и иновативни, препознајете могућности и прилике за развој нових производа, услуга или унапређење постојећих процеса, којима можете унаприједити своје пословање или омогућити приступ ширим друштвеним групама, онда Challenge фонд представља правог партнера за сарадњу и подрушку у реализацији ваших иновативних идеја.
Износи средстава из Challenge фонда који могу бити додјељени прихватљивим корисницима:
– за Startupe који су регистровани најмање 6 мјесеци и не старије од 2 године, максималан износ гранта је 10.000 ЕУР
– за привредне/пословне субјекте старије од 24 мјесеца, максималан износ гранта је 30.000 ЕУР
Апликанти морају обезбједити минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период провођења пројекта не може трајати дуже од 12 мјесеци.
Све предложене пријаве биће оцијењене у складу са три основна критеријума:

1. Иновативност пословне идеје  

2. Изводљивост и одрживост пословне идеје

3. Друштвена корист

Апликације на овај позив морају бити поднесене у електронској форми у складу с упутама које се налазе у документу Смјернице/Водич за апликанте, који се може преузети овдје.

Само апликације достављене путем електронске форме, која се налази на www.c2c.ba ће бити узете у разматрање, док се штампане апликације или апликације достављене мејлом  неће разматрати.

Рок за подношење апликација је 12. јуни 2017. године, до 16 часова.