Почео да ради Централни регистар предузетника

Јуче је почео са радом Централни регистар предузетника Републике Српске као јединствена електронска база података свих регистара предузетника у јединицама локалне самоуправе, коју води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ).
„Све локалне заједнице ће користити јединствену електронску апликацију за унос података о предузетнику, размјену информација са другим институцијама, као и да издају рјешења чиме ће се скратити вријеме регистрације предузетника“, рекао је министар Ђокић напомињући да успостава регистра представља посљедњи корак у процесу стварања услова за једноставније и брже покретање пословних активности у форми предузетника у Републици Српској.
Он је рекао да  новину представља и кориштење двосмјерне електронске комуникацијe између јединица локалне самоуправе и Пореске управе Републике Српске у циљу прибављања јединственог идентификационог броја (ЈИБ) у процесу регистрације предузетника.
„Овај регистар ће такође омогућити ажурност и тачност података о предузетницима, а те податке ће моћи користити и пословна заједница и друга заинтересована лица, како би истражили могућност за покретања нових или ширење постојећих пословних активности“, истакао је министар Ђокић.
Министар је нагласио да само тачни и ажурни подаци, као и квалитетне анализе помажу свим нивоима власти у Републици Српској да креирају политике развоја са конкретним и спроводивим мјерама.
„У претходном периоду регистрациони органи су у Централни регистар предузетника унијели податаке о предузетницима из регистара јединица локалне самоуправе и скениране докуменате у вези са поступком регистрације предузетника“, навео је министар Ђокић и додао да је, и поред тога што је регистар знатно унапређен и усаглашен са европском праксом, остављена могућност његове даље надоградње у складу са потребама пословне заједнице и институција.
Регистрација и пословање у форми самосталног предузетника је регулисано Законом о занатско-предузетничкој дјелатности, а истим је предвиђено успостављање Централног регистра предузетника као дијела Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској.
Реализацији овог пројекта претходило је доношење потребних подзаконских аката, утврђивање образаца рјешења и извода, те унос података и докумената за више од 30.000 садашњих и бивших предузетника и скенирање  припадајућих докумената.