Почела реализација четврте фазе Пројекта обнове регије Сребреница

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа (РАРС) и УНДП одржали су у уторак у Бањој Луци радни састанак у вези са активностима на пројекту обнове регије Сребреница за економски развој. Уговор о реализацији четврте фазе овог пројекта, у којем је један од партнера РАРС, потписан је крајем новембра и трајаће годину дана.
Четврту фазу пројекта финансира Влада Холандије у износу од 3,5 милиона евра, а има за циљ унапређење локалног економског развоја кроз повећану конкурентност, развој приватног сектора и јавно – приватног партнерства. Пројектом је предвиђено да  активности које се односе на јавно – приватно партнерство реализује Републичка агенција за развој МСП.
Активности које ће бити реализоване у овој фази односе се на анализу стања МСП и предузетника на пројектном подручју из области индустрије, мљекарства, овчарства и воћарства; припрему позива за избор консултанта; комуникацију са кључним партнерима у пројекту (предузетници, МСП, удружења пољопривредних произвођача, локалне заједнице, привредне коморе, министарства, заводи за запошљавање) у циљу организације форума (јавно-приватног дијалога); успостављање форума из наведених области у којем ће учествовати кључни партнери; организацију тренинга и студијских путовања ради промовисања примјера добре праксе; припрему иницијатива и приједлога за стратешке документе на основу закључака форума.
Специфични циљ пројекта је да се додатно истражи могућност одрживог економског раста, отварања нових радних мјеста  у пројектном подручју (Братунац, Сребреница и Милићи). Пројектом је предвиђено да се циљ реализује кроз развој и јачање пољопривредних ланаца вриједности са потенцијалом за раст, улагање у специфичне индустријске дјелатности; континуирану и одрживу комуникацију између актера јавног и приватног сектора у циљу подстицања економских активности.
Наведене активности ће довести до консолидације и јачања постигнутих резултата током претходне три фазе пројекта, омогућавања економског напретка, бољег позиционирања опшина у пројектном подручју у односу на могућности обезбјеђене од стране стратешких и финансијских оквира  ентитетског и државног нивоа усмјерених на мала и средња предузећа, пољопривреду и рурални развој.