Почела реализација пројекта ACCELERATOR

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, учествовали су од 20.-21. фебруара 2017. у Светом Ђорђу, у Румунији, на првом састанку партнера у пројекту ACCELERATOR и конференцији под називом “Унапређивање пословне подршке малим и средњим предузећима у Дунавској регији”, чиме је обиљежен почетак реализације пројекта.
Пројекат ACCELERATOR, односно „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“, суфинансиран од стране Европске уније кроз Interreg Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF и ИПА фондова, окупља 15 партнера из  9 земаља. Носилац пројекта је Szechenyi фонд ризичног капитала из Мађарске, а укупна вриједност пројекта износи 1.966.163,42 ЕУР и реализоваће се од 1.1.2017. до 30.6.2019. године. Републичка агенција за развој МСП је једини партнер из БиХ.
Сврха пројекта је да олакша приступ средствима за финансирање иновација кроз побољшавање институционалних услова и инструмената подршке за потребе развијања услуга акцелерације и утицање на стратешки оквир за сарадњу на регионалном и програмском нивоу. Акцелерација се односи на услуге стручно-техничке подршке у комбинацији са власничким улагањима за  брзорастућа предузећа са глобалном перспективом базираном на иновацијама.
Конференција у Румунији је организована ради представљања пројекта широј јавности и укључивања релевантих актера у дискусију о проблематици којом се пројекат бави. У складу са тим, у оквиру конференције је реализована панел дискусија о изазовима развоја власничког улагања за финансирање МСП у Дунавској регији и уприличена посјета инкубатору ASIMCOV.
Другог дана догађаја, одржан је први састанак пројектних партнера и управног одбора пројекта и дефинисане су активности у пројекту за наредни период. Прве активности пројекта ће обухватити детаљне анализе релевантог институционалног оквира за реализацију програма акцелерације, те понуде и тражње за оваквим услугама, у свакој од земаља учесница у пројекту. Сврха ових анализа је креирање подлоге за дефинисање модела за успостављање програма акцелерације који ће бити тестиран у наредној фази пројекта.