Постинвестициона подршка

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске, уз помоћ Међународне финансијске корпорације која је чланица Групације Свјетске банке, почело је реализацију програма постинвестиционе подршке инвеститорима у Републици Српској.  
Програм представља прву свеобухватну активност с циљем мотивације постојећих инвеститора у Републици Српској из стратешких изабраних сектора на реинвестирање и побољшање веза с локалном привредом. Одржавањем односа са постојећим инвеститорима и пружањем подршке за осигурање раста и развоја њихових компанија остварује се максималан допринос локалном економском развоју.
Примарни циљеви пројекта постинвестиционе подршке инвеститорима је да се обезбиједи што једноставнији и ефикаснији почетак пословања инвеститора, задржавање постојећих, да се олакша и помогне инвеститорима приликом нових улагања, компанијама у идентификацији прилика за ширење и нове инвестиције путем нових дјелатности.
Активности би се реализовале путем сарадничке мреже која представља неопходан механизам за рад са постојећим инвеститорима, имајући у виду неопходност сарадње органа свих нивоа власти на рјешавању препрека с којима се у свом пословању сусрећу инвеститори. Њихов задатак је стварање услова за нова улагања и нове производне линије од оног момента када инвеститори, одабиром конкретне локације за своје пословање, постају дио локалне заједнице.
Од кључног је значаја да институције на локалном и републичком нивоу подрже постојеће инвеститоре у њиховој намјери да прошире пословање, с циљем помоћи одрживом економском развоју локалне заједнице.