Послодавци који отпусте раднике остају без помоћи Владе

Нити један радник не би требало да добије отказ и они послодавци који буду отпуштали раднике неће моћи да рачунају на помоћ Владе Републике Српске, саопштено је петак, 20. марта, након сједнице Штаба за праћење штетних посљедица коронавируса на стање у привреди РС.

На састанку с циљем разматрања приједлога мјера подршке привреди у новонасталој ситуацији у вези са коронавирусом којим је предсједавала потпредсједница Владе РС Сребренка Голић, констатовано је да се радно-правни статус радника који су добили рјешење надлежног органа о изолацији/карантину регулише на основу Закона о здравственом осигурању.

– Радно-правни статус радника који су привремено остали без посла због више силе регулише се по Закону о раду, као и радно-правни статус родитеља који су због престанка рада школа и вртића приморани да узму боловање – стоји у саопштењу из Владе РС.

Разматрана је потреба редефинисања листе дјелатности којима је проглашењем ванредне ситуације забрањен рад, како би се одређеним услужним дјелатностима, уз поштовање хигијенско-санитарних мјера, рад дозволио.

– Чланови Штаба за праћење штетних посљедица коронавируса на стање у привреди РС су предложили да се Уредба о ограничењу цијена на ниво од 5. марта редовно анализира у складу с промјенама у улазним цијенама и сходно томе усклађује – стоји у саопштењу.

На основу података о стању у привреди, по привредним дјелатностима, које ће Привредна комора РС бити обавезна да свакодневно доставља Министарству привреде и предузетништва РС, Влада ће доносити интервентне мјере с циљем помоћи најугроженијим привредним субјектима.

С циљем правовременог информисања становништва у јединици локалне самоуправе, неопходно је да Републичка управа цивилне заштите успостави функционисање регионалних центара за обавјештавање и узбуњивање. Ови центри су дужни да организују дежурства 24 часа, те да сачине листу сервисних информација с подацима о којима ће свакодневно информисати грађане.

– Ситуација на тржишту пољопривредних производа је стабилна, у РС постоје довољне залихе пшенице и других пољопривредних производа, сви подстицаји пољопривредницима се редовно исплаћују у складу с утврђеном динамиком -наводе из Штаба.

Извор: ba.ekapija.com