Пословни сусрети за грађевинаре

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа као координатор Европске мреже предузетништва у Републици Српској и Европска мрежа предузетништва у Аустрији позивају све заинтересоване пословне субјекте на конференцију и пословне сусрете под називом БУДУЋНОСТ ГРАДЊЕ (енгл. THE FUTURE OF BUILDING), који ће се одржати 17. и 18. маја 2017. године у Бечу.
Прошле године на пословним  сусретима  учествовало је више од 250 учесника из 40 земаља и одржано је преко 800 билатералних састанака, док је на конференцији присуствовало 375 учесника из 40 различитих земаља.
На конференцији ће бити ријечи о посљедњим трендовима и иновативним рјешењима у грађевинарству, одрживој ревитализацији и високо квалитетној градњи, док пословни сусрети представљају прилику  за успостављање сарадње и проналазак нових пословних партнера.
Конференција и пословни сусрети односе се на сљедеће секторе:
– инжињерство и планирање/архитектура и грађевина;
– грађевински/секундарни уговорни радови;
– грађевински материјал/дијелови;
– обновљиви извори енергије/климатизација и грађевинске технологије;
– пословне агенције/кластери и удружења/ доносиоци јавних одлука;
Први дан догађаја предвиђен је за конференцију и пословне сусрете, док ће други дан учесници имати прилику посјетити одређена мјеста у Бечу и околини.
Регистрација, као и  више информација око догађаја  доступни су на службеној интертнет  страници догађаја: https://www.b2match.eu/building2017 , а крајњи рок за регистрацију је 28. април 2017. године.

Важна напомена
Учествовање на конференцији се не наплаћује, док је регистрација за догађај обавезна. Организатор ће обрачунати таксу за непојављивање у износу од 125 евра (без ПДВ-а) особама које су регистроване, а не појаве се на конференцији, уколико се не одјаве до понедељка, 15. маја 2017. године.