Помоћ у међународном повезивању предузећа

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи са партнерима у пројекту „Adriatic Danubian Clustering“ ради на активностима подршке повезивању предузећа у транснационалне кластере у Јадранско-дунавској регији. Посебна пажња усмјерена је на предузећа која се баве савременом градњом и уређењем стамбеног простора и производњом и прерадом хране.

Републичка агенција позива предузећа из ових сектора, која су заинтересована за повезивање са предузећима из Италије, Словеније, Мађарске, Бугарске, Румуније, Хрватске, Србије и Црне Горе да нас контактирају јер им нудимо подршку и помоћ при међународном пословном повезивању.

Контакт особа: Марица Берић, тел. 051/247-632 или на e-mail:marica.beric@rars-msp.org

Више информација о пројекту можете пронаћи и на www.adcproject.eu