Позив привредним субјектима који су повећали плате да поднесу Захтјев за додјелу подстицаја

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива све привредне субјекте који су повећали плате радницима у периоду јануар-јун 2021. године, да од 01. јула 2021. године, поднесу Захтјев за додјелу подстицаја за повећање плате радника за четврти обрачунски период.

Захтјев се подноси путем апликација „е подстицај“ која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, а која ће бити активна до 30. августа када истиче рок од 60 дана за подношење захтјева.

Након што апликација аутоматски потврди да је захтјев исправно попуњен и успјешно електронски достављен, привредни субјект штампа, потписује и овјерава дио захтјева који се односи на опште податке, те врши његову доставу Министарству привреде и предузетништва у писаној форми. Захтјев у писаној форми садржи бар-код који се додјељује након успјешне електронске доставе, а сматра се поднесеним када се Министарству достави одштампани дио захтјева са бар-кодом.

Важно је напоменути да привредни субјекти могу остварити право на подстицај већ по основу једног повећања плате које су извршили у неком од претходних обрачунских периода.

Подсјетимо, у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, привредни субјекти остварују право на подстицај за повећање плата у два обрачунска периода, од којих један траје од 1. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години.

По овом основу привредним субјектима је до сада исплаћено око 13 милиона КМ.