Позив за исказивање интереса за организацију обука „Инструменти за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката“

Развојна агенција Републике Српске у складу са Програмом рада са финансијским планом за 2021. годину организује обуке на тему „Инструменти за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката“ које се проводе за подручје више општина/градова Републике Српске, а намијењене су запосленима у јединицама локалне самоуправе или локалним развојним агенцијама који су ангажовани на пословима припреме и провођења пројеката, као и институцијама, јавним предузећима и невладиним организацијама који се баве економским развојем.

Наведена обука пружа могућност да се, кроз рад у групама, припреме пројектни приједлози према приступу логичке матрице која представља најраспрострањенију методу коју примјењују међународне донаторске организације, али и домаће институције. Након обуке, јединице локалне самоуправе, локалне развојне агенције и друге институције, добијају оспособљен кадар који у складу са потребама може самостално (или у пројектном тиму) да идентификује и развија пројектне приједлоге према фондовима Европске уније и другим донаторима у Босни и Херцеговини.

Организацију обука заједнички проводе Агенција и јединица локалне самоуправе или локална развојна агенција, при чему Агенција сноси трошкове припреме обука, ангажовања предавача и израде материјала, а јединица локалне самоуправе или локална развојна агенција обезбјеђује простор за провођење обуке и освјежење за учеснике.

Овим путем позивамо све јединице локалне самоуправе и локалне развојне агенције које су заинтересоване за заједничку организацију обуке или обуку запослених да нам се најкасније до 31. марта 2021. године јаве на имејл: info@rars-msp.org

На основу пристиглих одговора и исказаног интересовања, Агенција ће припремити план провођења програма обука за текућу годину и о томе обавијестити заинтересоване јединице локалне самоуправе и локалне развојне агенције.