Позив за изражавање интереса

GIZ у БиХ планира провођење поступка одабира најповољнијег понуђача за пружање консултантских услуга из области менаџмента локалног економског развоја (LER); приватно-јавног дијалога (PPD) и Business Climate, те се у наведеном контексту обраћа заинтересованим фирмама за пружање дате услуге.
Писмо изражавања интереса треба да садржи сљедеће елементе: профил фирме, број запослених, биланс фирме од прошле године, рјешење о регистрацији фирме, листу клијената, имена и кратке биографије кључног особља које би било ангажовано на наведеном послу.
Одабране фирме ће након евалуације приспјелих писама изражавања интереса бити контактиране и позване да учествују у поступку. Опис задатака за тражену услугу ће бити послан само тим фирмама.
Молимо да писмо изражавања интереса буде  послано до 04.05.2015. године на адресу: GIZ Office Сарајево, Одјел за уговоре/Број поступка: 83200396, Змаја од Босне 7-7а, 71 000 Сарајево.
За придржавање рока достављања је релевантно приспјеће писма изражавања интереса у GIZ Office Сарајево.