Позив за достављање приједлога пројеката за финансирање из грантова ЕУ

Међународна организација рада (ILO) у оквиру пројекта који финансира ЕУ „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“, објављује Позив за достављање концептних приједлога за учешће у конкурсу за додјелу бесповратних средстава.
Позив је отворен до 30. августа 2016. године за све општине и градове у Босни и Херцеговини (БиХ), који се могу пријавити у партнерству са заводима за запошљавање, акредитованим образовним институцијама, предузећима, удружењима грађана укључујући локалне и регионалне развојне агенције, синдикатима, привредним коморама итд.
Циљ позива је да утврди интерес за учешће на јавном позиву за додјелу грантова у вриједности између 150.000 и 200.000 евра, који ће бити додјељивани у периоду од 2016. до 2018. године.
Приједлози пројеката требају бити фокусирани на стварање нових радних мјеста и подршку локалном развоју кроз институционализацију сарадње међу кључним локалним интересним странама.
Више информација и потребне обрасце можете пронаћи на: http://ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-finansiranje-iz-gr/