ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Позивамо све заинтересоване субјекте да доставе понуду у отвореном поступку за пружање услуга развоја стандарда квалитета модела образовања одраслих који се имплементира у оквируПрограма „Прилика плус – улагањем у људе до веће конкурентности“ (у даљем тексту: Програм), а чија је реализација повјерена Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа (у даљем тексту: Агенција) од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Обавјештење о набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број 42/13 од 03.06.2013. године.
Предмет набавке је пружање консултантских услуга које ће допринијети успостављању модела стандарда  квалитета у образовању одраслих у оквиру Програма. Овај модел подразумијева снажно укључење послодаваца, како би се одговорило њиховим потребама за кадровима, њиховим знањима и вјештинама. Главни корисници консултантских услуга су осам тренинг центара подржаних од стране Програма, представници послодаваца, тј. двије ентитетске и три кантоналне привредне коморе, те око 30 образовних стручњака.
Предмет тендера је подијељен на три лота. У оквиру јавног позива могуће је доставити понуду за један, два или сва три лота.
Заинтересовани субјекти специјализовани за ову врсту дјелатности могу упутити захтјев за тендерску документацију на office@prilikaplus.bанајкасније до 02.07.2013. године. Потребно је да потенцијални добављачи задовоље минималне услове из чл. 22.-26. Закона о јавним набавкама БиХ, а који су детаљно описани у тачки 6. тендерске документације.

Понуде се требају доставити на сљедећу адресу Агенције: Саве Мркаља 16, 78000 Бања Лука, најкасније до 02.07.2013. године до 15 часова са назнаком „Надметање по јавном позиву, не отварај до 04.07.2013. године“.