Подстицај запошљавању и самозапошљавању у Козарској Дубици

Начелник општине Козарска Дубица Нино Јауз расписао је данас јавни позив за кориштење средстава фонда за развој као директни подстицај запошљавању и самозапошљавању кроз бесповратна средства.
Укупна средства за ову намјену износе 80.000 марака. Максимални директни подстицај запошљавању по једном незапосленом лицу износи двије хиљаде марака, а по једном послодавцу 10.000 марака. Јауз је појаснио да право учешћа имају сви послодавци са сједиштем у Козарској Дубици и економски су способни да реализују програм.
Лица која се планирају запослити, морају бити незапослена, са подручја дубичке општине и да у протеклих годину дана нису била запослена код послодавца који подноси захтјев рекао је Јауз.
Подстицај за самозапошљавање пољопривредих произвођача даје се у максималном износу од 3.000 марака. Јауз је рекао да право учешћа имају сви дубички пољопривредни произвођачи који су незапослени у тренутку подношења захтјева, а спремни су да региструју предузетничку дјелатност и тако обезбиједе самозапошљавање.
Детаљније информације могу се добити у општинском Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, а образац захтјева и услови конкурса доступни су на интернет страници општине Козарска Дубица (www.kozаrskаdubicа.org) и на огласној табли у општинској шалтер сали, гдје се врши предаја захтјева.
Крајњи рок за подношење захтјева је 30 дана од дана објављивања конкурса, саопштено је из Административне службе општине Козарска Дубица.
Општина Козарска Дубица је за ову, као и претходне године, издвојила средства у укупном износу од 220.000 марака која ће бити распоређена за директне подстицаје запошљавања, самозапошљавања пољопривредних произвођача, подршку промоцији пословне зоне „Липова Греда“, те за подстицаје за крчење зараслог пољопривредног земљишта, за подизање нових засада малине и за подршку организовању Михољданског сајма.
Кроз Програм кориштења средстава Фонда за развој, локална заједница жели да настави са конкретном подршком локалним привредницима и пољопривредницима како би на лакши начин дошли до потребних средстава за отпочињане нових пословних активности или задржавање постојећих. (СРНА)