Подстицаји за веће плате и директна улагања

Циљ Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, који је јуче ступио на снагу, јесте унапређење пословног окружења којим би биле створене претпоставке за повећање плата у реалном сектору, те привлачење домаћих и страних улагања.

Законским рјешењем су предвиђена подстицајна средства привредним субјектима по два основа, и то повећање плате радницима и подстицање директних улагања, саопштено је из Министарства привреде и предузетништва Републике Српске.

Подстицаји за повећање плате подразумијевају већу плату за раднике по основу обављеног рада и отклањање сиве зоне код исплате плата у привреди, у смислу превођења цјелокупног износа који радник добије од привредног субјекта у легалне токове.

Подстицаји за повећање плате радника реализују се у два корака.

У првом кораку привредни субјекти повећавају плату из сопствених средстава, а у другом се из буџетских средстава исплаћују подстицаји привредним субјектима који су повећали плату радницима према условима овог закона.

Права на подстицаје за повећање плата радника имају сва привредна друштва и предузетници који послују у Републици Српској из области производње, трговине и услуга, као и пословне јединице привредних друштава чија су сједишта изван Републике Српске.

Критеријуми за утврђивање висине подстицаја на повећање плате радника су висина плате радника у марту ове године и проценат од плаћених доприноса на повећање плате радника.

„Ако је у марту радник имао плату већу од 550 КМ привредни субјект остварује право на новчана средства у износу који одговара вриједности 70 одсто од плаћених доприноса на повећање плате у односу на март. У случају да је у марту радник имао плату од 450 КМ до 550 КМ, привредни субјект остварује право на новчана средства у износу који одговара вриједности 30 одсто од плаћених доприноса на повећање плате у односу на март“, наводи се у саопштењу.

Привредни субјекти остварују право на подстицај за повећање плата у два обрачунска периода, од којих један траје од 1. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години, почевши од јуче.

Привредни субјекти имају рок од 60 дана након истека обрачунског периода за који траже подстицајна средства да поднесу захтјев за подстицај.

Министарство привреде и предузетништва донијеће правилник којим ће детаљније бити уређиван поступак остваривања права на подстицај за повећање плата радника.

Други дио закона односи се на стварање претпоставки за увођење подстицаја за директна улагања.

Циљ увођења подстицаја за директна улагања јесте обезбиједити услове за постизање веће конкурентности привреде, ради обезбјеђења одрживог привредног раста и запошљавања у Републици Српској.

Предвиђени су подстицаји за пружање подршке реализацији инвестиционих пројеката привредних субјеката велике вриједности, који за резултат имају улагања у материјална или нематеријлна средства у износу од најмање 1.000.000 КМ, уз обавезу на новозапошљавање најмање 50 радника.

Осим ове врсте подстицаја остварује се могућност подстицања и мањих инвестиционих пројеката, чија је вриједност у распону од 50.000 КМ до 1.000.000 КМ.

Законом се уводи и јединствени регистар свих подстицајних средстава, која се додјељују на републичком и локалном нивоу, чија је припрема у току.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је на 13. јуна Закон о подстицајима у привреди, по хитном поступку, чије доношење је предвиђено у Програму економских реформи Српске за период 2019-2021. године.

Извор: СРНА