Подршка развоју предузећа

Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа посјетили су прошле седмице привреднике општина Зворник и Сребреница.
Заједно са тимом консултаната посјетили су једно предузеће из општине Сребреница с циљем увођења консултантског тима у процес унапрјеђења пословања тог предузећа и повећања броја запослених.
Приликом посјете општини Сребреница обављен је и разговор са власником још једног предузећа, потенцијалним кандидатом за услуге подршке развоју.
У сарадњи с представницима Општине Зворник, обављен је интервју са три потенцијална кандидата за мјесто управника пословне зоне „Центар за пословни развој“ у Зворнику. У ужи избор ушла су два кандидата с којима ће бити обављени додатни разговори.