Подршка идејама и пословима за одржив развој локалних заједница

У оквиру регионалног програма Balkan Green Ideas отворен је конкурс за награду Demo Day 1. Рок за подношење пријаве је 20. април 2020. године до 17:00 часова.
Циљ Програма је пружити финансијску и менторску подршку идејама и пословима који ће допринијети одрживом развоју локалних заједница.
Идеје и послови морају допринијети остварењу једног од сљедећих Циљева одрживог развоја (SDGs):
– Циљ 2 – Искоријенити глад;

-Циљ 7 – Осигурати приступ поузданој, одрживој и савременој енергији по приступачним цијенама;

– Циљ 8 – Промовисати одржив економиски раст, пуну запосленост и достојанствен рад за све;

– Циљ 11 – Учинити градове и насеља сигурним, прилагодљивим и одрживим;

– Циљ 12 – Осигурати одрживе облике потрошње и производње;

– Циљ 13 – Предузети хитне акције у борби против климатских промјена и њихових посљедица; – Циљ 15 – Заштитити, успоставити и промовисати одрживо коришћење копнених екосистема, одрживо управљање шумама, сузбити дезертификацију,  зауставити деградацију тла, спречити уништавање биолошке разноликости.

На предметни конкурс могу се пријавити физичка лица, неформалне групе, невладине организације и регистровани пословни субјекти (занати, самостални предузетници, комерцијална пољопривредна газдинства или д.о.о.) чији годишњи нето профит није већи од 20 000 КМ.

На Demo Day 1 најуспјешнији ће добити подршку за развој прототипа до 5 000 КМ или средства за заједничко улагање до 40 000 КМ, менторску подршку, а три најбоље идеје или посла из БиХ прилику да се представе на регионалном такмичењу Balkan Green Ideas у Београду.

Посредством линка  https://www.cognitoforms.com/MozaikFoundation/PRIJAVAULONAC можете приступити онлајн апликационом формулару.

Детаљне информације о конкурсу доступне су на следећој интернет страници: https://www.lonac.pro/osvoji-do-10-000-za-svoju-ideju-ili-biznis-na-regionalnom-takmicenju-balkan-green-ideas-1.