Погодност за улагаче у прерађивачку индустрију РС

Влада Републике Српске утврдила је на сједници у четвртак Приједлог закона о измјени Закона о пољопривредном земљишту.

Законом о пољопривредном земљишту, прописано је да се за промјену намјене пољопрвредног земљишта у непољопривредне сврхе плаћа једнократна накнада. Чланом 36. истог Закона, прописано је у којим се изузетним случајевима ова накнада не плаћа.

С циљем стварања бољег пословног окружења за инвестициона улагања у прерађивачку индустрију припремљен је текст Приједлога Закона о измјени закона о пољопривредном земљишту.

Наиме, у конкретном случају Приједлогом Закона о измјени закона о пољопривредном земљишту се предлаже да се накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе не плаћа и у случају изградње објеката у области прерађивачке индустрије, наведено је у саопштењу Владе РС.

Извор: ba.ekapija.com