О могућностима јачања сарадње са развојним институцијама из Хрватске разговарано са Стјепаном Месићем, Предсједником Републике Хрватске од 2000. до 2010.

Стварање бољих могућности за реализацију пројеката у области прекограничне сарадње и лакши приступ међународним донаторима кроз заједничке пројектне апликације, биле су теме састанка који је Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа организовала са Стјепаном Месићем, Предсједником Републике Хрватске од 2000. до 2010. године са сарадницима.

Састанак је одржан 08.09.2015. године у Бањи Врућици у Теслићу, а присуствовали су му и министар здравља и социјалне заштите РС Драган Богданић и предсједник Скупштине општине Теслић Жељко Перишић.

На састанку је разговарано и о могућностима сарадње Рeпубличкe aгeнциje зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa и институција из Хрватске у области унапређења предузетничке инфраструктуре, прије свега пословних зона и инкубатора, јачању сарадње Европске мреже предузетништва Хрватске и Републике Српске, као и у области туризма гдје постоје значајни потенцијали.

Представници Агенције презентовали су гостима из Хрватске досадашња искуства и добре праксе у области прекограничне сарадње.

Учесници састанка су се сагласили да су могућности за сарадњу велике, те да постоји потреба повезивања развојних институција и организација како би се лакше искористиле могућности међународних фондова.