Отворени позиви у оквиру ХОРИЗОН 2020

У оквиру Програма ЕУ Хоризон 2020 отворени су позиви за достављање пројектних приједлога.
Тип или врста финансирања подразумијева приједлог пројеката који укључује истраживање и развој кроз двије фазе.
Рок за апликацију за прву фазу је 24. октобар 2018. године.
Више о пројектима овдје.
Програмски водич погледајте на:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-15-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Извор: Влада РС