Општина Шипово продаје осам парцела у индустријској зони Соколац

Општина Шипово врши продају неизграђеног грађевинског земљишта у индустријској зони Соколац у Шипову путем лицитације, а предмет продаје је 8 парцела величине од 3.773 м2 до 5.345 м2.

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта износи од 19.016 КМ до 26.030 КМ. Земљиште је опремљено саобраћајницом а водовод ће обезбиједити продавац, што ће се дефинисати уговором.

Продаја предметног грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања – лицитације, која ће се одржати 04.8.2023. године, са почетком у 10.00 часова, у згради Општинске управе Шипово.

Право учествовања у поступку лицитације имају сва правна лица и самостални предузетници који, у складу са законом, могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно у Босни и Херцеговини.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.), неће моћи учествовати у лицитацији.

Више детаља можете видјети ОВДЈЕ.