Општина Приједор подржала увођење стандарда квалитета у пет предузећа

На јавни позив општине Приједор за подршку предузећима за увођење стандарда квалитета пријавило се шест предузећа, од којих су за пет одобрена средства.
Општина Приједор расписала је 8. априла позив за сертификацију, за шта је у локалном буџету предвиђено 30.000 КМ.
По 5.000 КМ одобрено је предузећима „Аустронет“ и „Унијат“ ДОО за увођење стандрада квалитета ISO 9001:2008, а за увођење система квалитета „ECE Regelung 109“ ДОО „Аутожути“.
По 2.500 КМ додијељено је занатској радњи „Модинг“ из Ћеле за увођење система квалитета EN ISO 3834-3 и угоститељској радњи „Ле понт“ за успостављање система квалитета HCPP.
Циљ општине Приједор је да предузећа уведу системски приступ захтјевима одговарајућих стандарда и тиме буду оспособљена за извоз својих производа, односно обављање дјелатности у складу с европским стандардима квалитета.
Општина Приједор је ове године расписала пет јавних позива и провела поступак за додјелу подстицајних средстава из буџета за одређене пројекте који су предвиђени Стратегијом развоја општине, чија је укупна вриједност 320.000 КМ.
Осим пројеката подршке увођењу стандарда квалитета (сертификација), ријеч је о пројектима подстицаја запошљавања нових радника, подстицаја самозапошљавању, пројектима подстицаја запошљавања младих високообразованих кадрова и пројектима подршке за повезивање и предузетничке иницијативе за жене. (СРНА)