Општина Петрово продаје земљиште у Туристичкој зони Калуђерица

Општина Петрово расписала је јавни оглас о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Туристичкој зони Калуђерица и то путем лицитације.
На продају су непокретности (пашњаци) површине 1.515 м2 и 19.642 м2 по почетној продајној цијени 161.639 КМ.
Како је наведено у тексту огласа, предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор дужан је да до краја 2024. године, уложи најмање 500.000 КМ на име уређења и изградње објеката у складу са Регулационим планом Туристичка зона Калуђерица.
Ако купац до краја 2024. године не изврши улагања, продавац може тужбом тражити раскидање уговора и брисање уписа у јавним евиденцијама. У случају раскида уговора продавац ће купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност без увећања вриједности изведених радова и без обрачуна затезних камата.
Лицитација ће бити одржана 28. марта 2022. године у 11.00 часова у згради општине Петрово.
За више детаља погледајте објављени оглас.