Опрема за практичну наставу ђака и студената и оспособљавање одраслих

Захваљујући програму Прилика плус који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа уз подршку Владе Швајцарске, Школа ученика у привреди и Технолошки факултет у Бањалуци су добили нову опрему, односно машине за потребе шивења предмета од текстила и коже. Опрема је намијењена за практичну наставу ученика и студената, као и за оспособљавање одраслих у дефицитарним занимањима. Вријеност дониране опреме је 98 277,66 КМ.
Опрема је набављена кроз пројекат „Јачање капацитета образовних установа за провођење практичне наставе и оспособљавања радника за дефицитарна занимања у секторима кожа/обућа и текстил“ који је провела Градска развојна агенција Бања Лука.
Партнери Градске развојне агенције на овом пројекту били су Школа ученика у привреди Бања Лука, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Завод за запошљавање Републике Српске – Биро Бања Лука, Сигурна кућа, Привредна комора Републике Српске, као и предузећа која се баве израдом предмета од коже и текстила – Спарта, Exclusive Lingerie, Sadagosi, Miltex, Белт, кројачки салон Новаковић, AM Shoes, GBT i Toledo Union.
У току пројекта спроведене су многе активности, а једна од најзначнијих је повезивање образовних институција са привредом. Ова сарадња ће се сигурно наставити и у будућности.
Школа ученика у привреди је доставила Заводу за образовање одраслих неопходну документацију за увођење два програма оспособљавања одраслих – шивач конфекције/текстила и шивач горњих дијелова обуће. Очекује се излазак комисије на терен која ће утврдити да ли школа испуњава прописане услове.
На радионицама и састанцима се расправљало о постојећим наставним програмима и измјенама које би требало да се уведу. Сви партнери ће настојати да ове активности проводе и у даљем периоду, с обзиром да је један од највећих проблема недовољан број практичних часова за ученике на свим годинама школовања.
Градска развојна агенција стоји на располагању свим партнерима за нове активности које ће се покренути захваљујући овом пројекту.