Одржан четврти међународни научно-стручни скуп „Технолошке иновације – генератор привредног развоја“

У организацији Савеза иноватора РС, Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и Привредне коморе РС у Бањој Луци јуче је одржан четврти међународни научно-стручни скуп „Технолошке иновације – генератор привредног развоја“.

За овај научни скуп пријављено је 30 радова са простора бивше Југославије, а скупу су присуствовали бројни представници академске заједнице, привреде, организација и институција.

Учесници скупа констатовали су да иновације, на нашим просторима, још увијек немају добре могућности за комерцијализацију, да су средства намијењена развоју иновација још увијек недовољна, као и да је интерес домаће привреде за примјеном иновација слабо изражен, првенствено због недостатка финансија. Ове проблеме могуће је превазићи заједничким напорима академске и пословне заједнице и органа власти како би иновативност постала једна од важних одредница привредног развоја.

Сaвeз инoвaтoрa
РС прoслaвио је јуче десет гoдинa рaдa и том приликом заслужним појединцима и институцијама уручио специјалне повеље, између осталих и Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа.