Одржан форум „Подршка развоју акцелератор програма у Републици Српској“

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у оквиру пројекта ACCELERATOR организовала je 23. новембра 2018. године форум o теми „Подршка развоју акцелератор програма у Републици Српској“.

Циљ форума је идентификација могућности за унапређење свих расположивих механизама за успостављање и провођење акцелератор програма у Републици Српској, као и добијање што квалитетнијих препорука и смјерница за припрему и израду стратешког документа за развој овог вида подршке почетницима у пословању у Дунавској регији.

На форуму су учествовали представници свих релевантних институција и организација које пружају финансијску и нефинансијску подршку почетницима у пословању у Дунавској регији.

Форум је организован у оквиру пројекта „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“ – ACCELERATOR и први је од три догађаја који ће бити организовани у оквиру ове пројектне активности.

Пројекат ACCELERATOR суфинансира Европска унија из средстава ERFD IPA  фондова у оквиру Дунавског транснационалног програма и сврха му је олакшавање приступа средствима за финансирање иновација кроз побољшавање институционалних услова и везаних инструмената подршке за потребе развијања услуга акцелерације и везаног стратешког оквира за сарадњу на регионалном и програмском нивоу.