Одржан семинар “Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским поријеклом“

Развојна агенција Републике Српске, у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране БиХ и Градом Зворником, у оквиру Европске мреже предузетништва, организовала је 18.3.2021. године у Зворнику семинар под називом „Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским поријеклом“.

Циљ семинара био је упознавање учесника са значајем заштите географског поријекла и смањење негативних утицаја кризе на прехрамбени сектор узроковане COVID-19  пандемијом.

У првом дијелу семинара, учесницима су пружене детаљне информације о значају брендирања хране са географским обиљежјима, са посебним освртом на потенцијал и начин заштите хране из Републике Српске на регионалном и тржишту Европске уније.

Други дио семинара био је фокусиран на могућности и доступне механизме које пружа Европска мрежа предузетништва Републике Српске учесницима у ланцима вриједности, са акцентом на пољопривредном и прехрамбеном сектору.

Пословни субјекти и остале институције су показали интересовање за доступне механизме подршке који су усаглашени са европским стандардима и представљају значајан развојни потенцијал, посебно за одређене категорије прехрамбених производа по којима је источна регија Републике Српске позната.